Copper & Copper Alloy
0975 441 115
info@dulico.vn
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Dulico thu mua phế liệu đồng

Dulico thu mua các loại phế đồng sạch phục vụ sản xuất:

  • Đồng loại 1 loại to sạch không có các chất hại môi trường như nhựa, đầu mối hàn…
  • Đồng loại 2 loại nhỏ mầu đỏ, vàng không lẫn nhựa, đầu mối hàn

Liên hệ: