Home » Trách nhiệm môi trường

Trách nhiệm môi trường

Hiện nay môi trường của chúng ta sống chịu nhiều những vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, thủng tầng ozone, ô nhiễm khí thải, nguồn nước… dẫn đến nhiều hệ luỵ cho cuộc sống của con người và sinh vật trên hành tinh qua nhiều thế hệ. Là một công ty có hai nhà máy hoạt động trong địa bàn thành phố, ngoài việc tạo ra những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến khách hàng, Dulico chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm môi trường và cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường bằng những nỗ lực trong từng hành động sản xuất và kinh doanh hàng ngày.

Triết lý cơ bản

Bảo vệ môi trường là việc rất quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của toàn tập thể nhân viên Dulico.

Hành động

+ Việc thực hiện cam kết giữ gìn môi trường của Dulico thông qua việc tuân thủ cam kết bảo vệ môi trường với chính quyền. Trong sản xuất gia công cơ khí, chúng tôi luôn chú ý cắt giảm và hạn chế tối đa lượng khí thải, bụi thải, nước thải, tiếng ồn và chấn động trong mức cho phép bằng cách đầu tư máy móc hiện đại, sử dụng nguồn nguyên vật liệu sạch.

+ Hoạt động trong lĩnh vực tái chế kim loại, Dulico hàng năm đã tái chế một lượng lớn rác thải kim loại cho xã hội. Ngoài ra chúng tôi đã đầu tư một dây chuyền xử lý khói bụi cho các dây chuyền đúc rất hiện đại và bài bản, giúp triệt tiêu khói bụi ra môi trường.

+ Nhà máy của chúng tôi luôn thực hiện triệt để khẩu hiệu 3R (Reduce – Reuse – Recycle) cắt giảm, tái chế, tái sử dụng rác thải nguyên vật liệu cũng như xử lý rác thải độc hại theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đặt ra nội quy, mục tiêu cụ thể về vấn đề bảo vệ môi trường, định kì theo dõi, kiểm tra và điều chỉnh để luôn đạt được mục tiêu.

+ Dulico đầu tư cho việc giáo dục nhân viên có ý thức cao về việc bảo vệ môi trường. Chúng tôi tiết kiệm năng lượng, cắt giảm lượng khí thải CO2 thông qua việc sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường như dùng giấy tái chế, nỗ lực tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

+ Trong công việc, nhân viên Dulico luôn thực hiện tốt khẩu hiệu 5S ( Sàng lọc- Sắp xếp-Sạch sẽ- Săn sóc- Sẵn Sàng) để duy trì môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng với những hành động nhỏ như tắt đèn/nguồn điện khi không dùng tới, copy 2 mặt giấy, giảm lượng thức ăn thừa,…chúng tôi đang thực hiện tốt việc bảo vệ môi trường.

+ Dulico luôn sẵn sàng hợp tác, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Trong tương lai gần, Dulico sẽ thiết lập hệ thống quản lý môi trường và nỗ lực đạt chỉ tiêu chất lượng ISO 14001.