Copper & Copper Alloy
0975 441 115
info@dulico.vn
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Dulico tham gia hội thảo kết nối Doanh Nghiệp tại Tokyo

Trong chuyến đi Nhật Bản theo chương trình đào tạo Keieijuku được tài trợ bởi tổ chức Jica của Nhật bản. Dulico đã tham dự hội thảo kết nối doanh nghiệp tại Tokyo.