Copper & Copper Alloy
0975 441 115
info@dulico.vn
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Bản lề thép sơn tĩnh điện

Thông tin

  • Bản lề thép sơn tĩnh điện dành cho cửa đi.

yêu cầu kỹ thuật

  • Chiều dầy: 1,5 – 3 mm
  • Vật liệu: SUS 201, 304

SẢN PHẨM liên quan

Bản lề thép sơn

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Bản lề cối Inox

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Bản lề thép sơn tĩnh điện trắng

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Bản lề thép sơn tĩnh điện

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Bản lề lá Inox

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Bản lề cánh bướm Inox

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s