Copper & Copper Alloy
0975 441 115
[email protected]
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Tiếp điểm điện 03

Thông tin

  • Vật liệu đồng thau

yêu cầu kỹ thuật

  • Vật liệu

SẢN PHẨM liên quan

Tiếp điểm điện 04

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 03

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 02

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s

Tiếp điểm điện 01

Dây chuyền tự động hoá cao cho năng xuất 6.000 Tấn/1 năm s