Copper & Copper Alloy
0975 441 115
info@dulico.vn
  • tqm
  • iso
  • Tiếng Việt
  • English
Copper & Copper Alloy

Đồng tấm cuộn và ứng dụng

Đồng tấm cuộn được ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề khác nhau như điện điện tử, khoá cửa, nội thất, ngoại thất…